وبلاگ

اطلاع رسانی، اخبار و اطلاعات فنی

به گزارش پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی و به نقل از مهندس عباس زارع، مشاور وزیر و مجری طرح سامانه های نوین آبیاری، سالانه ۴۴۰۰ میلیارد تومان بودجه صرف تجهیز اراضی کشاورزی به سیستمهای نوین آبیاری می شود و این امر به جهت بهره
به گزارش ایسنا و به نقل از دکتر محمد مهربان پور رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه جنوب کشور، تولید واکسن اورنتیو باکتریوم راینو تراکیال جهت استفاده در مرغداری های صنعتی برای نخستین بار در کشور آغاز شد این مقام مسئول گفته
به نقل از یک مقام آگاه کل اعتبارات مختص وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری به این ارگان پرداخت شده است. همچنین ایشان در مصاحبه دیگری مطرح نمودند که قرار است کلیه مزارع کشور تا پنج سال آینده هوشمند گردند. اسکندر زند معاون وزارت جهاد