سه راهی دوسر کوبلینگ یکسر دنده داخل انشعاب از جانب L و R

سه راهی دوسر کوبلینگ یکسر دنده داخل انشعاب از جانب L و R

مشخصات

فشار
6
سایز ها
63*2*63 ،75*2*75

توضیحات

بال ولو سه راهی دوسر کوبلینگ یکسر دنده داخل انشعاب از جانب L و R دسته کوتاه دسته فوق مقاوم پارس خاور