دوسر دنده داخل

دوسر دنده داخل

مشخصات

فشار
6
سایز ها
1/2*1/2 ،3/4*3/4 ،1*1 ،2*2 ،1/2 - 2 * 1/2 - 2 ،3*3 ،4*4

توضیحات

دو سر دنده داخل دسته کوتاه دسته فوق مقاوم پارس خاور