کوپلینگ دار مادگی و نری

کوپلینگ دار مادگی و نری

مشخصات

فشار
6
سایز ها
63*63 ،75*75

توضیحات

بال ولو کوپلینگ دار مادگی و نری دسته کوتاه دسته فوق مقاوم پارس خاور