سه راهی سه سر کوپلینگ LوR

سه راهی سه سر کوپلینگ LوR

مشخصات

فشار
6
سایز ها
63*63*63 ،75*75*75

توضیحات

بال ولو سه راهی سه سر کوپلینگ LوR دسته فوق مقاوم پارس خاور