یکسر کوپلینگ مادگی و یکسر دنده بیرون

یکسر کوپلینگ مادگی و یکسر دنده بیرون

مشخصات

فشار
6
سایز ها
2*63 ،1/2 - 2 * 75

توضیحات

بال ولو یکسر کوپلینگ مادگی و یکسر دنده بیرون دسته کوتاه 63-2 دسته فوق مقاوم پارس خاور