دوسر دنده داخل کیز پلیمری

دوسر دنده داخل کیز پلیمری

مشخصات

فشار
6
سایز ها
2*2 ،1/2 - 2 * 1/2 - 2 ،3*3

توضیحات

گیت ولو دوسر دنده داخل کیز پلیمری دسته کوتاه 2*2