یکسر رابط یکسر دنده بیرون

یکسر رابط یکسر دنده بیرون

مشخصات

فشار
10
سایز ها
1/4 - 1*40 ،1/2 - 1*50 ،2*63 ،2*75

توضیحات

گیت ولو یکسر رابط یکسر دنده بیرون طرح جدید دسته کوتاه2-1-1--50