یکسر رابط یکسر فلنج

یکسر رابط یکسر فلنج

مشخصات

فشار
10
سایز ها
90*90

توضیحات

بال ولو یکسر رابط یکسر فلنج دسته کوتاه 90 دسته فوق مقاوم پارس خاور