دوسر جوش ساختمانی

دوسر جوش ساختمانی

مشخصات

سایز ها
20*20 ،25*25 ،32*32

توضیحات

بال ولو دوسر جوش ساختمانی 25-25 دسته کوتاه