دوسرجوش ساختمانی

دوسرجوش ساختمانی

مشخصات

سایز ها
40*40 ،50*50 ،63*63 ،75*75

توضیحات

گیت ولو دوسرجوش ساختمانی دسته کوتاه 63--63