یکسر رابط یکسر دنده بیرون مهره ماسوره دار ضد سرقت

یکسر رابط یکسر دنده بیرون مهره ماسوره دار ضد سرقت

مشخصات

فشار
10
سایز ها
1/2 - 1*50 ،2*63 ،2*75 ،1/2 - 2 * 75 ،3*90

توضیحات

بال ولو یکسر رابط یکسر دنده بیرون مهره ماسوره دار دسته بلند ضد سرقت