یکسر رابط یکسر دنده داخل مهره ماسوره دار ضد سرقت

یکسر رابط یکسر دنده داخل مهره ماسوره دار ضد سرقت

مشخصات

فشار
10
سایز ها
2*63 ،2*75

توضیحات

بال ولو یکسر رابط یکسر دنده داخل مهره ماسوره دار دسته بلند ضد سرقت