یکسر رابط یکسر دنده بیرون طرح جدید

یکسر رابط یکسر دنده بیرون طرح جدید

مشخصات

فشار
10
سایز ها
1/2*20 ،3/4*25 ،1*32 ،1/2 - 1*50 ،2*63 ،2*75 ،1/2 - 2 * 75 ،3*90

توضیحات

بال ولو یکسر رابط یکسر دنده بیرون طرح جدید دسته کوتاه دسته فوق مقاوم پارس خاور