یکسر رابط یکسر دنده داخل مهره ماسوره دار

یکسر رابط یکسر دنده داخل مهره ماسوره دار

مشخصات

فشار
10
سایز ها
2*63 ،2*75

توضیحات

بال ولو یکسر رابط یکسر دنده داخل مهره ماسوره دار دسته کوتاه دسته فوق مقاوم پارس خاور