یکسر دنده داخل یکسر دنده بیرون

یکسر دنده داخل یکسر دنده بیرون

مشخصات

فشار
6
سایز ها
2*2

توضیحات

گیت ولو یکسر دنده داخل یکسر دنده بیرون دسته کوتاه