یکسر دنده بیرون مهره ماسوره دار یکسر دنده بیرون

یکسر دنده بیرون مهره ماسوره دار یکسر دنده بیرون

مشخصات

فشار
10
سایز ها
1/4 - 1 * 1/4 - 1 ،1/2 - 1 * 1/2 - 1 ،2*2

توضیحات

گیت ولو یکسر دنده بیرون مهره ماسوره دار یکسر دنده بیرون طرح جدید