دوسر لوله یکپارپه

دوسر لوله یکپارپه

مشخصات

فشار
10
سایز ها
40*40 ،50*50 ،63*63 ،75*75 ،90*90 ،110*110 ،160*160

توضیحات

سایز های 110*110 و 160*160 فشار 6 بار می باشند.