یکسر رابط یکسر دنده بیرون مهره ماسوره دار ضدسرقت

یکسر رابط یکسر دنده بیرون مهره ماسوره دار ضدسرقت

مشخصات

فشار
10
سایز ها
1/4 - 1*40 ،1/2 - 1*50 ،2*63 ،2*75 ،3*90

توضیحات

گیت ولو یکسر رابط یکسر دنده بیرون مهره ماسوره دار دسته بلند ضدسرقت