یکسر رابط یکسر دنده داخل مهره ماسوره دار ضدسرقت

یکسر رابط یکسر دنده داخل مهره ماسوره دار ضدسرقت

مشخصات

فشار
10
سایز ها
2*63 ،2*75

توضیحات

گیت ولو یکسر رابط یکسر دنده داخل مهره ماسوره دار دسته بلند ضدسرقت