یکسر دنده داخل یکسر دنده بیرون برنجی (دسته متحرک)

یکسر دنده داخل یکسر دنده بیرون برنجی (دسته متحرک)

مشخصات

سایز ها
1/2*1/2 ،3/4*3/4 ،1*1 ،2*2

توضیحات

آب و فاضلاب یکسر دنده داخل یکسر دنده بیرون برنجی (دسته متحرک)