یکسر رابط یکسر دنده داخل برنجی (دسته متحرک)

یکسر رابط یکسر دنده داخل برنجی (دسته متحرک)

مشخصات

سایز ها
1/2*20 ،3/4*25 ،1*32 ،2*63

توضیحات

آب و فاضلاب یکسر رابط یکسر دنده داخل برنجی (دسته متحرک)