رابط نری با دنده بیرون برنجی

رابط نری با دنده بیرون برنجی

مشخصات

سایز ها
1/2*20 ،3/4*25

توضیحات

آب و فاضلاب رابط نری با دنده بیرون برنجی