شیر توپی ترکیبی برنجی (سه کاره بعد از کنتور)

شیر توپی ترکیبی برنجی (سه کاره بعد از کنتور)

مشخصات

سایز ها
1/2*1/2 ،3/4*3/4

توضیحات

آب و فاضلاب شیر توپی ترکیبی برنجی (سه کاره بعد از کنتور)