دوسر رابط دسته کوتاه

دوسر رابط دسته کوتاه

مشخصات

فشار
10
سایز ها
40*40 ،50*50 ،63*63 ،75*63 ،75*75 ،90*90 ،110*110

توضیحات

گیت ولو دوسر رابط دسته کوتاه