سرنگ فایبرگلاس 1cc اتوماتیک

سرنگ فایبرگلاس 1cc اتوماتیک

توضیحات

قابل تنظیم از 0/1cc تا 1cc