سرنگ فلزی 10cc نیمه اتوماتیک

سرنگ فلزی 10cc نیمه اتوماتیک

توضیحات

قابل تنظیم از 1cc تا 10cc