مایع خوران 25cc گوسفندی

مایع خوران 25cc گوسفندی

توضیحات

مایع خوران 25cc گوسفندی قابل تنظیم از 2.5cc تا 25cc