سرنگ فایبر گلاس 2cc اتوماتیک

سرنگ فایبر گلاس 2cc اتوماتیک

توضیحات

غیر قابل تنظیم و طرح بروسلوز