سرنگ فایبر گلاس 1cc اتوماتیک

سرنگ فایبر گلاس 1cc اتوماتیک

توضیحات

غیر قابل تنظیم و طرح بروسلوز