سرنگ فایبر گلاس 2cc اتوماتیک

سرنگ فایبر گلاس 2cc اتوماتیک

توضیحات

قابل تنظیم از 0/2cc تا 2cc