کوپل دو قلاب دنده بیرون

کوپل دو قلاب دنده بیرون

مشخصات

سایز ها
2*38 ،2*51

توضیحات

کوپل دو قلاب دنده بیرون