کوپل دو قلاب دنده داخل

کوپل دو قلاب دنده داخل

مشخصات

سایز ها
1/2 - 1*38 ،1/2 - 1*51

توضیحات

کوپل دو قلاب دنده داخل