هفدهمین نمایشگاه کشاورزی بین المللی شیراز شرکت تولیدی پارس خاور

هجدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی در شیراز

شرکت در هجدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ادوات و ماشین آلات ، نهاده ها و سیستم های آبیاری)