نمایشگاه بین المللی کشاورزی ازمیر ترکیه شرکت تولیدی پارس خاور

هفدهمین نمایشگاه کشاورزی و دامپروری ازمیر ترکیه AgroExpo2022

در نمایشگاه دامپروری در ترکیه ازمیر agroexpo انواع مختلف ماشین آلات و ادوات روزی که در کشاورزی کاربرد دارند به نمایش عمومی در می آیند. هدف از برپایی این نمایشگاه معرفی جدیدترین ابزاری است که برای کشاورزی مدرن تولید شده اند.